Nhà hàng KS Hương Trà

Địa chỉ : 19 đường Nguyễn Trãi, thị trấn Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : 84.19.3867885- 3863688.


Nhà hàng KS Yên Biên

Địa chỉ : Phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : 019.3 866 333


Nhà hàng KS Phương Đông

Địa chỉ : Tổ 19 - Phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : 019. 3 866 015


Nhà hàng KS Hoàng Anh

Địa chỉ : Phường Nguyễn Trãi - Thị xã Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : 019. 3 863 558


Nhà hàng Minh Hiếu

Địa chỉ : Phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : (84-19) 386 3558


Nhà hàng Bồng Lai

Địa chỉ : Tổ 1 phường Nguyễn Trãi, Tx. Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : (84-19) 386 1559


Cửa hàng ăn uống Hà Giang

Địa chỉ : Phường Nguyễn Trãi, T.x Hà Giang - Hà Giang

Điện thoại : (84-19) 386 6552 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-