Nhà hàng Triệu - Hùng

Địa chỉ : Phố Hồng Thái, huyện Quảng Uyên - Cao Bằng

Điện thoại : 026 3 820 206


Nhà hàng Thanh Trung

Địa chỉ : 126 Bế Văn Đàn, Tx. Cao Bằng - Cao Bằng

Điện thoại : 026 3 853 513


Nhà hàng Oanh Trị

Địa chỉ : Phố Thầu, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng - Cao Bằng

Điện thoại : 026 3 852 797


Nhà hàng Bắc Lâm

Địa chỉ : Thị xã Cao Bằng - Cao Bằng

Điện thoại : 026 3 852 697


Nhà hàng Chi Sùng

Địa chỉ : 222 Vườn Cam, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng - Cao Bằng

Điện thoại : 026 3852 186


Nhà hàng Hoa Đào

Địa chỉ : Phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, TX Cao Bằng - Cao Bằng

Điện thoại : (026)-3852779 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-