Nhà hàng khách sạn Hương Sơn

Địa chỉ : Thị trấn Bắc Kạn - Bắc Kạn

Điện thoại : 84 - 281 - 870 375 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-