Nhà Hàng Hazuki

Địa chỉ : 21 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại : 043 775 6829


Cửa hàng Công ty ăn uống phục vụ

Địa chỉ : Đường Nguyễn Gia Thiều, Thị xã Bắc Giang - Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3 854 951



 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-