Giới thiệu tổng quan về Tây Ninh

Diện tích: 4.035,9 km²
Dân số: 1.047,1 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thị xã Tây Ninh
Các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng.
Dân tộc: Việt (Kinh), Chăm, Khmer, Hoa 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-