Giới thiệu tổng quan về Sóc Trăng

Diện tích: 3.312,3 km²
Dân số: 1.276,2 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Sóc Trăng
Các huyện: Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Long Phú, Vĩnh Châu, Cù Lao Dung, Châu Thành, Ngã Năm.
Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Chăm... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-