Giới thiệu tổng quan về Ninh Thuận

Diện tích: 3.363,1 km²
Dân số: 567,9 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Thuận Nam
Dân tộc: Việt (Kinh), Chăm, Ra Glai, Cơ Ho, Hoa. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-