Giới thiệu tổng quan về Long An

Diện tích: 4.493,8 km²
Dân số: 1.423,1 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Tân An.
Các huyện: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Trụ, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.
Dân tộc:Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Tày... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-