Giới thiệu tổng quan về Lâm Đồng

Diện tích: 9.776,1 km²
Dân số: 1.179,2 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Đà Lạt
Các huyện, thị:
- Thị xã:Bảo Lộc
- Huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
Dân tộc: Việt (Kinh), Cờ Ho, Mạ, Nùng... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-