Giới thiệu tổng quan về Kiên Giang

Diện tích: 6.348,3 km²
Dân số: 1.684,6 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Rạch Giá
Các huyện, thị:
- Thị xã: Hà Tiên
- Huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Giềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng; 2 huyện đảo: Phú Quốc và Kiên Hải.
Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Chăm... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-