Giới thiệu tổng quan về Đồng Tháp

Diện tích: 3.376,4 km²
Dân số: 1.665.420 người (1/4/2009)
Tỉnh lỵ: Thành phố Cao Lãnh
Các huyện, thị:
- Thị xã: Sa Đéc
- Huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Châu Thành, Lai Vung.
Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Ngái... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-