Giới thiệu tổng quan về Đồng Nai

Diện tích: 5.903,9 km² 
Dân số: 2.214,8 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Biên Hòa
Các huyện, thị:
- Thị xã: Long Khánh.
- Huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Trảng Bom. 
Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Xtiêng, Chơ Ro, Chăm.  

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-