Giới thiệu tổng quan về Cần Thơ

Diện tích: 1.401,6 km²
Dân số: 1.139,9 nghìn người (năm 2006)
Các quận, huyện:
- Quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt, Ô Môn.
- Huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai.
Dân tộc: Việt (Kinh), Khmer, Hoa, Chăm... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-