Giới thiệu tổng quan về Cà Mau

Diện tích: 5.331,7 km²
Dân số: 1.232 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Cà Mau
Các huyện: Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Cái Nước, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, Năm Căn, Phú Tân.
Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Khmer, Tày. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-