Giới thiệu tổng quan về Bình Thuận

Diện tích: 7.836,9 km2
Dân số: 1.163 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Phan Thiết.
Các huyện, thị:
- Thị xã: La Gi
- Huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Phú Quí.
Dân tộc: Việt (Kinh), Chăm, Hoa, Cơ Ho, Ra Glai. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-