Giới thiệu tổng quan về Bình Dương

Diện tích: 2.696,2 km²
Dân số: 964 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thị xã Thủ Dầu Một.
Các huyện: Bến Cát, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo,Thuận An, Dĩ An.
Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Khmer, Tày. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-