Giới thiệu tổng quan về Bến Tre

Diện tích: 2.360,2 km²
Dân số: 1.353,3 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Bến Tre
Các huyện: Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày, Giồng Trôm, Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc.
Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Khmer, Tày. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-