Giới thiệu tổng quan về Bạc Liêu

Diện tích: 2.584,1 km²
Dân số: 820,1 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thị xã Bạc Liêu
Các huyện: Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Phước Long, Đông Hải, Hòa Bình.
Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Khmer, Chăm... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-