Giới thiệu tổng quan về Yên Bái


Diện tích: 6.899,5 km²
Dân số: 740,7 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Yên Bái
Các huyện, thị xã:
- Thị xã: Nghĩa Lộ
- Huyện: Lục Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Trạm Tấu.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Dao, H'Mông... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-