Giới thiệu tổng quan về Vĩnh Phúc

Diện tích: 1.231,56 km²
Dân số: 993,1 nghin người (năm 2008)
Tỉnh lỵ: Thành phố Vĩnh Yên.
Các huyện, thị:
- Thị xã: Phúc Yên.
- Huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Sông Lô, Tam Đảo.
Dân tộc: Việt (Kinh), Sán Dìu, Sán Chay, Tày... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-