Nhà hàng Tuyết Trang

Địa chỉ : Tx. Yên Bái - Yên Bái

Điện thoại : (84-29) 386 6981


Giới thiệu tổng quan về Tuyên Quang

Diện tích: 5.870,4 km²
Dân số: 732,3 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thị xã Tuyên Quang
Các huyện: Nà Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Dao, Sán Chay... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-