Giới thiệu tổng quan về Thái Nguyên

Diện tích: 3.546,6 km²
Dân số: 1.127,2 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Thái Nguyên
Các huyện, thị :
- Thị xã: Sông Công
- Huyện: Định Hoá, Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Nùng, Sán Dìu... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-