Giới thiệu tổng quan về Thái Bình

Diện tích: 1.546,5 km²
Dân số: 1.865,4 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Thái Bình
Các huyện: Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thuỵ, Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải.
Dân tộc: Việt (Kinh), Thái, Ngái, Tày, Ra Glai. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-