Giới thiệu tổng quan về Sơn La

Diện tích: 14.174,4 km²
Dân số: 1.007,5 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Sơn La
Các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp.
Dân tộc: Việt (Kinh), Thái, H'Mông, Mường, Dao. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-