Giới thiệu tổng quan về Quảng Ninh

Diện tích: 6.099 km²
Dân số: 1.091,3 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Hạ Long.
Các huyện, thị, thành phố:
- Thành phố: Móng Cái.
- Thị xã: Cẩm Phả, Uông Bí.
- Huyện: Ba Chẽ, Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Ðồn, Hoành Bồ, Ðông Triều, Cô Tô, Yên Hưng.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Dao, Sán Chay, Sán Dìu, Hoa... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-