Nhà hàng Minh Quang

Địa chỉ : 45 Ngô Quyền, Tx. Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điện thoại : (84-25) 387 0417


Giới thiệu tổng quan về Lạng Sơn

Diện tích: 8.331,2 km²
Dân số: 746,4 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Lạng Sơn
Các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Dao, Nùng... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-