Giới thiệu tổng quan về Lào Cai

Diện tích: 6.383,9 km²
Dân số: 585,8 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Lào Cai
Các huyện: Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Thắng, Sa Pa, Bảo Yên, Văn Bàn, Si Ma Cai.
Dân tộc: Việt (Kinh), H’Mmông, Tày, Dao, Thái... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-