Giới thiệu tổng quan về Lai Châu

Diện tích: 9.562,9 km²
Dân số: 319,9 nghìn người (năm 2006).
Tỉnh lỵ: Thị xã Lai Châu.
Các huyện: Mường Tè, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên.
Dân tộc: Thái, H'Mông, Việt (Kinh), Giáy, Dao. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-