Giới thiệu tổng quan về Hưng Yên

Diện tích: 923,5m²

Dân số : 1.142,7 nghìn người (năm 2006)

Tỉnh lỵ: Thị xã Hưng Yên
Các huyện: Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang, Ân Thi, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ.
Dân tộc: Việt (Kinh), Tày, Nùng, Hoa. 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-