Giới thiệu tổng quan về Hòa Bình

Diện tích: 4.684,2 km²
Dân số: 820,4 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Hòa Bình
Các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn, Cao Phong, Lương Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy.
Dân tộc: Việt (Kinh), Mường, Thái, Tày, Dao... 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-