Bảng giá vé thăm quan toàn quốc 2014

1. Vịnh Hạ Long

- Tham quan chung: 120.000đ/người. chỉ bao gồm tham quan chung trên Vịnh, ko được dừng chân điểm nào.

+ 30.000đ/ điểm: Tham quan 01 trong các điểm du lịch: Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Ba Hang; Hang Luồn; hang Tiên Ông; Hang Cỏ; Hang Thầy; Hang Cặp La.
 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-