Tiệm cơm Chí Thành

Địa chỉ : 64 Lê Thái Tổ, P.2, TX. Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : 070-3823457


Nhà hàng Lan Chi

Địa chỉ : 100/1 Hai Tháng Chín, P.1, Thị xã. Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : 070-3822307


Nhà hàng Khách sạn Trường An

Địa chỉ : Đường quốc lộ 1, huyện Tân Ngãi, thị trấn Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : (8470) 823161


Nhà hàng Khách sạn An Bình

Địa chỉ : Đường quốc lộ 1, huyện Tân Ngãi, thị trấn Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : (8470) 3822514


Nhà hàng Khách sạn Cửu Long

Địa chỉ : 1 đường 1/5, thị trấn Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điện thoại : (8470) 3823656 - (8470) 3822794 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-