Nhà hàng khách sạn Việt Hoa

Địa chỉ : 8 Trần Phú - Trà Vinh

Điện thoại : 074.3863046


Nhà hàng khách sạn Thanh Thủy

Địa chỉ : 35A Quốc Lộ 53 - Trà Vinh

Điện thoại : 074.3842149


Nhà hàng khách sạn Nguyễn Thái

Địa chỉ : 80A Lê Lợi, TX Trà Vinh - Trà Vinh

Điện thoại :


Nhà hàng Hương Quế

Địa chỉ : 16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tx. Trà Vinh - Trà Vinh

Điện thoại : 074.3855088 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-