Mekong Rest Stop

Địa chỉ : KM 1964 300 Quốc lộ 1A, xã Long An, H.Châu Thành - Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3 858 676


Nhà hàng Sông Tiền

Địa chỉ : 1 Lãnh Bình Can, Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại : 073.3874567


Nhà hàng Cửu Long

Địa chỉ : 23 đường 30/4, Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại : 073.3870 779


Nhà hàng Ngọc Gia Trang

Địa chỉ : 196A Ấp Bắc, Tp. Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại : 073. 3872742


Quán Ăn 68

Địa chỉ : 686 Lý Thường Kiệt, P.5, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3874161


Nhà hàng Trung Lương

Địa chỉ : Ngã ba Trung Lương, Quốc Lộ 1, P.10, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại : (073) 3855441


Nhà hàng Tô Châu

Địa chỉ : 360 Ấp Hòa Phú, Hòa Khánh, Cái Bè - Tiền Giang

Điện thoại : (073) 753754


Nhà hàng Đồng Nam

Địa chỉ : 281B Lý Thường Kiệt, P.5, Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại : (073) 886282


Nhà hàng Bách Tùng Viên

Địa chỉ : 171B Anh Giác, P.3, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang

Điện thoại : (073) 888989 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-