Nhà hàng Thiên Khang

Địa chỉ : 457 Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : 84 - 66 - 3821 992


Nhà hàng Ngọc Mai

Địa chỉ : 42 Nguyễn Thái Học, Phường 3, TX Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : 84 - 66 - 3822 380


Nhà hàng Diễm Thú

Địa chỉ : Đường 30 tháng 4, TX Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : 84 - 66 - 3827318


Nhà hàng KS Anh Đào

Địa chỉ : 146 đường 30/4, phường 1, thị trấn Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : (84066) 3827306


Nhà hàng KS Phong Lan

Địa chỉ : 13 đường Pasteur, thị trấn Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : (84066) 3822108


Nhà hàng KS Hòa Bình

Địa chỉ : 210 đưởng 30/4, thị trấn Tây Ninh - Tây Ninh

Điện thoại : (84066) 3821315 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-