Nhà hàng Hằng

Địa chỉ : 2 Lê Lai, Tx. Sóc Trăng - Sóc Trăng

Điện thoại : 079.3820034


Nhà hàng Tây Nam

Địa chỉ : 133 Nguyễn Chí Thanh - Sóc Trăng

Điện thoại : 079.3821757


Nhà hàng Hùng II

Địa chỉ : 27A Hùng Vương, Tx. Sóc Trăng - Sóc Trăng

Điện thoại : 079.3825783


Nhà hàng Bông Sen

Địa chỉ : Quốc lộ 1, Sóc Trăng - Sóc Trăng

Điện thoại : 079. 3821344 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-