Quán thịt rừng Chiến Râu

Địa chỉ : 62 Hải Thượng Lãng Ông, Phan Rang - Ninh Thuận

Điện thoại : (068) 3822730


Thịt rừng Hoa Thiên Lý

Địa chỉ : 19-20 Hải Thượng Lãng Ông, P. Tấn Tài, Phan Rang - Ninh Thuận

Điện thoại : (068) 3822242


Nhà hàng Sakaya và Brang

Địa chỉ : Đường Yên Ninh, Xã Văn Hải, Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận

Điện thoại : (068) 3874047


Quán Hương Đồng

Địa chỉ : 23 Hải Thượng Lãng Ông, TP. Phan Rang - Ninh Thuận

Điện thoại : (068) 3822589 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-