Khu chợ ăn uống

Địa chỉ : Đường Trưng Trắc - Trưng Nhị, KV2, P1, Tx. Vị Thanh - Hậu Giang

Điện thoại :


Quán Sơn Ca

Địa chỉ : Đường Ngô Quốc Trị, KV3, P5, Tx.Vị Thanh - Hậu Giang

Điện thoại : 0711.3580.586


Quán Nga Muội

Địa chỉ : Số 59, Nguyễn Văn Trỗi, P3 Tx.Vị Thanh - Hậu Giang

Điện thoại : 0711.6260.079


Quán Cây Sa Kê

Địa chỉ : Hẻm 147, KV6, P3, Tx.Vị Thanh - Hậu Giang

Điện thoại : 0711.3600.190


Quán Hương Việt

Địa chỉ : Số 69 - Trần Ngọc Quế, KV6, P3, Tx.Vị Thanh - Hậu Giang

Điện thoại : 0711.3876.033


Quán Huy Hoàng

Địa chỉ : Số 19 – Trần Ngọc Quế, KV6 – P3 – Tx.Vị Thanh - Hậu Giang

Điện thoại : 0711.3876.716


Quán Về Nguồn

Địa chỉ : Số 201- Trần Ngọc Quế, KV6 – P3 – Tx.Vị Thanh - Hậu Giang

Điện thoại : 0711.3870.818


Quán Rạch Giá

Địa chỉ : Số 185A – Trần Ngọc Quế, KV6, P3, Tx.Vị Thanh - Hậu Giang

Điện thoại : 0711.6271.665


Nhà Hàng An Phương

Địa chỉ : 58 Nguyễn Công Trứ, P.1, Tx. Vị Thanh - Hậu Giang

Điện thoại : 0711.3582.220


Nhà Hàng Huỳnh Tươi

Địa chỉ : 3/2 Đường 3/2 KV3, P.5, Tx. Vị Thanh, Hậu Giang - Hậu Giang

Điện thoại : 0711.3876.776 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-