Thanh Thanh nhà hàng

Địa chỉ : 9 Phan Ngọc Hiển, T.P Cà Mau - Cà mau

Điện thoại : (0780) 3831076


Nhà hàng Vân Thủy

Địa chỉ : Hồ Điều Hoà, Đường 1/5, P.5, TP. Cà Mau - Cà mau

Điện thoại : (0780) 3930969


Nhà Hàng – Khách sạn Ánh Nguyệt

Địa chỉ : 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, TP. Cà Mau - Cà mau

Điện thoại : (0780) 3567666


Nhà hàng Tâm Giao

Địa chỉ : 174, Ngô Quyền, P.1, TP Cà Mau - Cà mau

Điện thoại : (0780) 3510510 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-