Nhà hàng Trúc Giang

Địa chỉ : 26 Lê Đại Hành, Tx. Bến Tre - Bến Tre

Điện thoại :


Nhà hàng Bến Tre Floating

Địa chỉ : 60 Hùng Vương, Tx. Bến Tre - Bến Tre

Điện thoại : (84075)3822492


Nhà hàng khách sạn Hùng Vương

Địa chỉ : 166 đường Hùng Vương, thị xã Bến Tre - Bến Tre

Điện thoại : (84075) 3 822408


Nhà hàng khách sạn Đồng Khởi

Địa chỉ : 16 đường Hai Bà Trưng, thị xã Bến Tre - Bến Tre

Điện thoại : (84075) 3 822632 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-