Quán 58

Địa chỉ : 58 Hoàng Diệu - Bạc Liêu

Điện thoại : 0781. 824 032


Nhà hàng Hương Biển

Địa chỉ : Ấp Nhà Mát, xã Hiệp Thành, huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Điện thoại : 0781. 835 934


Nhà hàng Thanh Thanh

Địa chỉ : 50/8 Quốc lộ 1A, phường 7, huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Điện thoại : 0781. 824 396


Nhà hàng Bạc Liêu

Địa chỉ : 4 - 6 đường Hoàng Văn Thụ, Thị xã Bạc Liêu - Bạc Liêu

Điện thoại : 0781.822437 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-