Nhà hàng KS Hiếu Giang

Địa chỉ : 183 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại : 053.3856856 - 3856858


Nhà hàng KS Đông Hà

Địa chỉ : 66 đường Lê Duẫn, thị trấn Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại : (84053) 3852292


Nhà hàng KS Đông Trường Sơn

Địa chỉ : Km 3 đường cao tốc số 9, thị trấn Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại : (84053) 385241 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-