Nhà hàng Thanh Thanh

Địa chỉ : 153 Hoàng Diệu, TP. Hội An - Quảng Nam

Điện thoại : (84-510) 386 1308


Nhà hàng Quý Đạo

Địa chỉ : 61 Thanh Niên, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 0520


Nhà hàng Hiển Vy

Địa chỉ : 05 Nguyễn Phạm Tuân, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 1266


Nhà hàng cơm niêu Minh Phượng

Địa chỉ : 141 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 9039


Nhà hàng Châu Tuyết


Địa chỉ : Tiểu khu 3, Phường Hải Đình, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 7489


Nhà hàng Châu Hiền

Địa chỉ : Phong Giang, Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 388 2302


Nhà hàng Ba Hiền

Địa chỉ : 52 Trương Pháp, Hải Thành, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 7473


Nhà hàng Thanh Phúc

Địa chỉ : 242 Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 3618


Nhà hàng Phương Ngôn

Địa chỉ : 22 Mẹ Suốt, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 0704


Nhà hàng Như Ý

Địa chỉ : 11 Lê Quý Đôn, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 1280


Nhà hàng Lẩu dê Cầu Rào

Địa chỉ : Cầu Rào, đường Trần Hưng Đạo, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 1241

Thông tin :


Nhà hàng Hương Ngọc Linh

Địa chỉ : Quốc lộ 1A Cầu Bệnh Viện, TP. Đồng Hớ - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 9627


Nhà hàng Hòa Lê

Địa chỉ : 89 Hữu Nghị, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 0647 - 0982836029


Nhà hàng An Dũng

Địa chỉ : Phong Giang, Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 388 2894


Nhà hàng Hạ Quỳnh

Địa chỉ : Đường Trương Pháp, TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 382 2227Trang:  1 2  > 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-