Nhà hàng Công đoàn

Địa chỉ : 53 Độc Lập,Tuy Hoà - Phú Yên

Điện thoại : (84-57) 3823 187


Nhà hàng Bến Thủy

Địa chỉ : 281 Lê Lợi, Phường 5, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên - Phú Yên

Điện thoại : 0912675051 - 057. 3825 100


Nhà hàng Viễn Đông

Địa chỉ : Trần Phú, quốc lộ 1A, Tuy Hoà - Phú Yên

Điện thoại : 84 - 57 - 3823377


Nhà hàng Bãi Tiên

Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Huyện Sông Cầu - Phú Yên

Điện thoại : 84 - 57 - 3870322


Nhà hàng KS InterHop

Địa chỉ : 29-31 đường Lê Thánh Tôn, thị trấn Tuy Hòa - Phú Yên

Điện thoại : (84057) 3823877


Nhà hàng KS Hương Sen

Địa chỉ : 22B Quốc Lộ 1A, thị xã Tuy Hoà - Phú Yên

Điện thoại : (84057) 3823775


Nhà hàng Thương Phê

Địa chỉ : Thượng Giang, Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy - Quảng Bình

Điện thoại : (84-52) 388 2659 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-