Nhà hàng nổi Thùy Vân

Địa chỉ : Tx. Yên Bái - Yên Bái

Điện thoại : (84-29) 385 2099


Nhà hàng Duyên Quý

Địa chỉ : Tx. Yên Bái - Yên Bái

Điện thoại : (84-29) 386 7391 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-