Nhà hàng Tuyết Hưng

Địa chỉ : Đường Ngô Quyền, TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Điện thoại : (84-211) 386 2401


Nhà hàng Minh Hải

Địa chỉ : 40 Ngô Quyền, TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Điện thoại : (84-211) 384 0883


Nhà hàng Hưng Hải

Địa chỉ : Khu du lịch Đại Lải, huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc

Điện thoại : (84-211) 385 6012


Nhà hàng Phương Nga

Địa chỉ : TX. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Điện thoại : (84-211) 386 1730


Nhà hàng Liên Vương

Địa chỉ : Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Điện thoại : (84-211) 388 7647 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-