Cửa hàng ăn uống đặc sản

Địa chỉ : Thôn Xây Dựng, huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

Điện thoại : (84-27) 383 5054


Cửa hàng ăn uống Minh Xuân

Địa chỉ : Tổ 1, Minh Xuân, TX. Tuyên Quang - Tuyên Quang

Điện thoại : (84-27) 382 4615


Cửa hàng ăn uống Hàm Yên

Địa chỉ : Km 27, huyện Hàm Yên - Tuyên Quang

Điện thoại : (84-27) 384 5115


Cửa hàng ăn uống Nà Hang

Địa chỉ : Tổ 8, thị trấn Nà Hang, huyện Nà Hang - Tuyên Quang

Điện thoại : (84-27) 386 4166


Cửa hàng ăn uống Chiêm Hóa

Địa chỉ : Khu A1, huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Điện thoại : (84-27) 385 1640


Cửa hàng ăn uống Đăng Châu

Địa chỉ : Thôn Đăng Châu, huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

Điện thoại : (84-27) 383 5878 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-