Nhà hàng Gia Phong

Địa chỉ : 183 Quốc lộ 1B, Chùa Hang, - Thái Nguyên

Điện thoại : 0280 3622333


Nhà hàng Sông Cầu

Địa chỉ : Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên - Thái Nguyên

Điện thoại : (84-280) 385 4124


Nhà hàng Hương Sen

Địa chỉ : Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên - Thái Nguyên

Điện thoại : (84-280) 385 2471


Nhà hàng Dòng Sông Xanh

Địa chỉ : Đồng Bẩm, Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Điện thoại : (84-280) 365 1234


Nhà hàng Việt Bắc

Địa chỉ : Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên - Thái Nguyên

Điện thoại : (84-280) 385 5712


Nhà hàng Mai Trang

Địa chỉ : Phường Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên - Thái Nguyên

Điện thoại : (84-280) 385 4432


Nhà hàng Đặc sản tái dê Đức Cường

Địa chỉ : Đường Minh Cầu, Tp. Thái Nguyên - Thái Nguyên

Điện thoại : (84-280) 385 5982


Nhà hàng Biển Xanh Thái Nguyên

Địa chỉ : Đường Lương Ngọc Quyến, Tp. Thái Nguyên - Thái Nguyên

Điện thoại : (84-280) 385 5807 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-