Nhà hàng Sơn La Biro

Địa chỉ : 02 Chu Văn Thịnh – Ngã tư Cầu Trắng - Sơn La

Điện thoại :


Nhà khách Uỷ Ban Nhân Dân

Địa chỉ : Phường Chiềng Lê - Sơn La

Điện thoại : (84022) 3852 080


Nhà hàng KS Công Đoàn Sơn La

Địa chỉ : 4 Đuờng 26 tháng 8, TX Sơn La - Sơn La

Điện thoại : (84022) 3852 804, (84022) 3852 313


Nhà hàng KS Sơn La

Địa chỉ : Tổ 5, phường Quyết Thắng, Tx. Sơn La - Sơn La

Điện thoại : (84-22) 385 2336


Nhà hàng Biên Giới

Địa chỉ : Huyện Sông Mã - Sơn La

Điện thoại : (84-22) 383 6138 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-