Nhà Hàng Hưng Thịnh

Địa chỉ : Km2 - Đặng Xuân Bảng - Nam Định

Điện thoại : 0350 3924064 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-